stanbul Ticaret
Ürün çerii


 

  • Genel Özellikler
  • Teknik Özellikler
  • Ürün Grselleri
  • Videolar
  • Aksesuarlar
  • E-Katalog
Univet Goggle 620.02.00.00 


Estetik ve ergonominin mükemmel birleþimi

Hafif silikon yapýsý sayesinde konfor ile birlikte, gözü kimyasal sýçrama ve parçacýklardan koruma

Çok sýcak ortamlarda, yumuþak ve esnek kalabilen, kývrýmlý silikon gövde

Geniþ görüþ açýsý

Univet Goggle 620.02.00.00 


 
 
 
 
 
 
 
 
Kod      
Çerçeve   


Lens 
                           
620.02.00.00
Mavi
U EN 166 3 4 9 BT 2C-1.2 0068CE

Þeffaf AS AF
2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068CE
1